+48 515 478 751
Zaznacz stronę

DZIAŁ PRAWA CYWILNEGO W DĘBICY

Adwokat Dębica » Oferta – kancelaria adwokacka » DZIAŁ PRAWA CYWILNEGO W DĘBICY

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Prawo Cywilne:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o bezumowne korzystanie z lokalu
 • roszczenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych
 • odwołanie darowizny
 • rozwiązanie umowy dożywocia/zamiana na rentę
 • stwierdzenie nieważności czynności prawnej
 • uchylenie skutków oświadczenia woli
 • uznanie czynności prawnej za bezskuteczną
 • ustalenie istnienia prawa lub stosunku prawnego
 • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
 • odszkodowanie komunikacyjne i zadośćuczynienie za krzywdę doznaną na skutek wypadku
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz wszelkiego rodzaju pism procesowych w sprawach cywilnych

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.