+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Groźby karalne/uporczywe nękanie (tzw. stalking)

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Przestępstwo gróźb karalnych reguluje art. 190 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Natomiast przestępstwo uporczywego nękania, czyli tzw. Stalkingu zostało uregulowane w art. 190a kodeksu karnego, zgodnie z którym Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zarówno przestępstwo gróźb karalnych, jak również uporczywego nękania jest ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej.

Treścią groźby karalnej jest zapowiedź popełnienia przestępstwa na szkodę zagrożonego lub osoby mu najbliższej. Jak wskazuje się w doktrynie, istotne znaczenie ma również subiektywne odczucie osoby zagrożonej co do spełnienia kierowanej wobec niej groźby. Tak więc konieczne jest nie tylko ustalenie, czy rzeczywiście istniało prawdopodobieństwo spełnienia groźby, ale ustalenie, że groźba ta wzbudzała w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę tego, że będzie spełniona. Oznacza to, obawa osoby zagrożonej co do spełnienia groźby musi być uzasadniona.

Natomiast w przypadku przestępstwa stalkingu, zachowanie sprawcy cechuje uporczywe nękanie, które w efekcie wzbudza u danej osoby lub osoby jej najbliższej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. W rozumieniu słownikowym, nękanie oznacza ustawiczne dręczenie, trapienie, niepokojenie kogoś, dokuczanie komuś, niedawanie chwili spokoju. Z kolei uporczywy oznacza : trudny do usunięcia, utrzymujący się długo lub ciągle powtarzający się; nieustanny, uciążliwy.

W każdym przypadku należy zatem ocenić, czy zachowanie danej osoby wyczerpuje znamiona kierowania gróź karalnych, czy też stalkingu, co nie zawsze jest takie oczywiste.

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, ktoś kieruje wobec Ciebie groźby i obawiasz się ich spełnienia, czujesz się nękany i zagrożony zachowaniem innej osoby, albo też zostałeś oskarżony o kierowanie gróźb karalnych lub nękanie innej osoby – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.