+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Oszustwo

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Przestępstwo oszustwa reguluje art. 286 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (§ 1).

W celu ustalenia, czy dane zachowanie wypełnia znamiona oszustwa, w pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy działanie sprawcy rzeczywiście było celowe i zmierzało do uzyskania bezprawnej korzyści majątkowej. Często problematyczne jest ustalenie, czy zachowanie sprawcy, np. niewykonanie zobowiązania w terminie wynika z przesłanek obiektywnych, niezależnych od podejrzanego (problemy finansowe, które pojawiły się po zaciągnięciu zobowiązania), czy też sprawca wprowadził kontrahenta w błąd odnośnie swojej sytuacji majątkowej i celowo zaciągnął zobowiązanie, którego nie miał zamiaru wykonać. Jest to bardzo istotne, ponieważ w judykaturze wskazuje się, że jeżeli w chwili rozporządzenia mieniem, jego dysponent ma świadomość, że odbiorca tego świadczenia będzie miał trudności w dotrzymaniu ustalonego terminu zapłaty ceny, kredytu, to fakt ten wyklucza możliwość uznania, iż doszło tu do wprowadzenia w błąd co do możliwości wykonania określonego zobowiązania w ustalonym terminie.

Krótko mówiąc – nie każde zachowanie sprawcy, które teoretycznie wskazuje na oszustwo, wyczerpuje znamiona tego czynu. Dlatego też istotnym jest dokładne przeanalizowanie każdego konkretnego przypadku.

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, ktoś celowo wprowadził Cię w błąd, przez co poniosłeś stratę, czujesz się przez kogoś oszukany, albo też inna osoba oskarża Cię o oszustwo – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.