+48 515 478 751
Zaznacz stronę

 Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu / naruszenie nietykalności

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Uszczerbek na zdrowiu, a konkretnie stopień doznanego przez pokrzywdzonego uszczerbku, ma wpływ na kwalifikację prawną zachowania potencjalnego sprawcy.

Wyróżnić można trzy stopnie uszczerbku na zdrowiu: lekki, średni i ciężki.

Lekki stopień uszczerbku na zdrowiu został uregulowany w art. 157 § 2 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Średni uszczerbek na zdrowiu został uregulowany w art. 157 § 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Natomiast ciężki uszczerbek reguluje art. 156 § 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Jak z powyższego wynika, to rodzaj i stopień doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń będzie decydował o przypisaniu sprawcy spowodowania danego uszczerbku. Krótko mówiąc, jeśli mamy do czynienia z lekkimi obrażenia, których leczenie trwa krócej niż 7 dni – będzie to lekki uszczerbek na zdrowi. Jeśli obrażenia będą poważniejsze, których leczenie potrwa dłużej niż 7 dni – będzie to średni uszczerbek na zdrowiu. Natomiast spowodowanie najpoważniejszych obrażeń ciała, określonych w art. 156 kodeksu karnego (m. in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, spowodowanie ciężkiego kalectwa) będzie wiązało się z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.

Na uwadze należy mieć również, że uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób, nie powodujący naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, zostanie zakwalifikowanie jako właśnie naruszenie nietykalności, ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 217 kodeksu karnego).

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, jesteś osobą pokrzywdzoną, która doznała rozstroju zdrowia na skutek pobicia przez inną osobę, albo zostałeś uznany za sprawcę spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub naruszenia nietykalności – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.