+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Wypadek drogowy

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Zgodnie z art. 177 § 1 kodeksu karnego kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z § 2 przywołanego przepisu, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast zgodnie z art. 177 § 3 kodeksu karnego jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Sąd skazując sprawcę, który popełnił opisane powyżej przestępstwo znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

W sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju wypadków drogowych, istotne są wszystkie czynności procesowe, a zwłaszcza te wykonane na miejscu zdarzenia, związane z zabezpieczeniem wszelkich śladów i prawidłowym ich opisaniem. To na tych danych w głównej mierze opiera się później biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, próbując odtworzyć jego rzeczywisty przebieg. Od tego z kolei zależy ustalenie, czy osoba podejrzana miała możliwość uniknięcia zdarzenia, a jeśli nie – to czy ponosi pełną odpowiedzialność za jego spowodowanie, czy też inny uczestnik ruchu (najczęściej pokrzywdzony) w jakimś stopniu przyczynił się do sytuacji powstałej na drodze. Ustalenie tych okoliczności ma z kolei wpływ na opis czynu ostatecznie przypisanego oskarżonemu, a w konsekwencji na rodzaj i rozmiar wymierzonej kary.

Dlatego też istotnym jest, żeby skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata jak najszybciej, co umożliwi przyjęcie odpowiedniej taktyki procesowej, która w danych okolicznościach faktycznych będzie najkorzystniejsza.

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku wypadku drogowego lub kolizji, albo zostałeś uznany za sprawcę zdarzenia drogowego – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.