+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Alimenty na rzecz dzieci

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Stosownie do treści art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie chyba, że dochody z jego majątku wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania.

Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przy czym wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjnego pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Pojęcie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego było przedmiotem wykładni Sądu Najwyższego, który w uchwale z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86 stwierdził, iż należy przez nie rozumieć potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Natomiast możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody.

Jak z powyższego wynika, w sprawach dotyczących alimentów, Sąd z jednej strony bada usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a z drugiej możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

W pozwie o alimenty należy szczegółowo wskazać wszystkie koszty utrzymania dzieci (im bardziej szczegółowo, tym lepiej). Chodzi tutaj o koszty leczenia, zajęć dodatkowych, dojazdów do szkoły, zakupu odzieży, środków kosmetycznych itd. Należy podać również bieżące koszty utrzymania mieszkania/domu, w którym małoletni mieszka: opłaty za prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci, TV, internet, telefon, koszty ogrzewania w sezonie zimowym.

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego – właściwy będzie sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, albo według miejsca zamieszkania osoby pozwanej, wedle wyboru osoby składającej pozew.

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, zamierzasz podjąć kroki mające na celu uzyskanie alimentów na rzecz małoletniego dziecka i chcesz uzyskać więcej informacji w tym zakresie – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.