+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Alimenty na rzecz małżonka

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami może powstać po orzeczeniu przez sąd rozwodu.

Natomiast w trakcie trwania małżeństwa, obowiązek alimentacyjny przewiduje art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Obowiązek ten powstaje przez zawarcie małżeństwa i gaśnie z chwilą jego ustania lub unieważnienia.

W wyroku rozwodowym, na żądanie jednego z małżonków, sąd może zasądzić od drugiego małżonka alimenty. Jest to uzależnione przede wszystkim od tego, czy sąd orzeka rozwód bez orzekania o winie, z wyłącznej winy jednego z małżonków czy też z winy obu małżonków.

W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie lub z winy obu stron, obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami został określony w art. 60 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Tak więc przesłanką, od której uzależnione jest orzeczenie w takim przypadku alimentów, jest przede wszystkim znajdowanie się w stanie niedostatku przez rozwiedzionego małżonka dochodzącego świadczeń. Jak wskazuje się w orzecznictwie, za osobę znajdującą się w niedostatku należy uznać osobę, która nie może własnymi siłami zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb, nie posiada własnych środków w postaci wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty, ani też dochodów z własnego majątku.

Natomiast w przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, obowiązek alimentacyjny wynika z art. 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

W orzecznictwie podkreśla się, że dla oceny, czy przesłanka istotnego pogorszenia sytuacji materialnej występuje, należy przeprowadzić porównanie każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie.

Należy pamiętać o tym, że małżonek może domagać się zasądzenia alimentów również w odrębnym postępowaniu. Tak więc z takim roszczeniem można wystąpić już po orzeczeniu rozwodu. Wówczas pozew należy złożyć do sądu rejonowego.

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, zamierzasz podjąć kroki mające na celu uzyskanie alimentów od małżonka i chcesz uzyskać więcej informacji w tym zakresie – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.