+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Leczenie odwykowe

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Generalnie rzecz biorąc, leczenie odwykowe powinno być dobrowolne. Jednakże w określonych przypadkach osoba uzależniona może zostać zobowiązana do podjęcia leczenia odwykowego przez sąd.
Przymusowe leczenie odwykowe może odbywać się w formie ambulatoryjnej (tzw. leczenie dochodzące) lub stacjonarnej (pobyt na oddziale odwykowym).

W celu wszczęcia procedury orzeczenia leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu, należy złożyć wniosek w tym przedmiocie go gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub do prokuratury rejonowej, które są uprawnione do złożenia wniosku o orzeczenie takiego leczenia do sądu rejonowego.

Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii, osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu:

  • powodują rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizację małoletnich,
  • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Tak więc sąd, przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia, zasięgnie opinii biegłego, który określi, czy dana osoba rzeczywiście jest uzależniona od alkoholu i czy wymaga leczenia odwykowego, a jeśli tak – to w jakiej formie (ambulatoryjnej czy stacjonarnej).

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, zamierzasz wszcząć postępowanie o skierowanie osoby bliskiej na leczenie odwykowe i chcesz uzyskać więcej informacji w tym zakresie – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.