+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Leczenie psychiatryczne

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Przyjęcie osoby chorej psychicznie do szpitala następuje za jej zgodą. Jednakże w określonych przypadkach, osoba taka może być również przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody.

Taką sytuację przewiduje m. in. art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, zgodnie z którym do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta osoba chora psychicznie (bez jej zgody):

  1. której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź
  2. która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w ust. 1, bez jej zgody, orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby – na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę (art. 29 ust. 2 w/w ustawy).

Jak wskazuje się w judykaturze, Sąd powinien przy orzekaniu ściśle kierować się sformułowanymi w ustawie przesłankami uzasadniającymi uwzględnienie wniosku i nie może stosować do nich ani wykładni rozszerzającej, ani analogii, gdyż konsekwencją orzeczenia uwzględniającego wniosek jest ingerencja w sferę praw i wolności obywatelskich chorego człowieka.

Tak więc do orzeczenia o przymusowym umieszczeniu w szpitalu na podstawie art. 29 ust. 1 w/w ustawy nie wystarczy sama tylko prognoza, że umieszczenie w szpitalu wpłynie pozytywnie na stan zdrowia osoby chorej. Obie przesłanki wskazane w art. 29 muszą wystąpić łącznie.

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, zamierzasz złożyć wniosek o umieszczenie osoby bliskiej w szpitalu psychiatrycznym ze względu na jej zachowanie i stan zdrowia, a chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.