+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Podział majątku wspólnego małżonków, rozliczenie nakładów, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Adwokat Dębica » Oferta – kancelaria adwokacka » DZIAŁ PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO W DĘBICY » Podział majątku wspólnego małżonków, rozliczenie nakładów, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Po orzeczeniu przez sąd rozwodu, kolejnym krokiem najczęściej jest podjęcie czynności zmierzających do podziału majątku, który małżonkowie zgromadzili w trakcie trwania małżeństwa (przy założeniu, że nie zawierali oni umów majątkowych małżeńskich, w których uregulowali te kwestie).

Skład majątku wspólnego określa art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Najczęściej, małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa stali się właścicielami nieruchomości (domu, mieszkania i ich wyposażenia), nabyli samochody i zgromadzili jakieś oszczędności. Wszystkie te składniki majątkowe podlegają podziałowi.

Zdarza się również, że małżonkowie zamieszkali w domu/mieszkaniu należącym do jednego z małżonków (np. otrzymanym w drodze darowizny od rodziców) i w trakcie trwania małżeństwa poczynili na nieruchomość szereg nakładów – najczęściej przeprowadzili generalny remont. W takim przypadku należy rozliczyć te nakłady, dokonane z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego z małżonków.

Kwestię rozliczenia nakładów reguluje art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

Małżonek może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (tytułem przykładu: jeden z małżonków otrzymał w spadku mieszkanie, które sprzedał, a otrzymane pieniądze przeznaczył na nieruchomość należącą do małżonków).

Generalnie, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Istnieje jednak możliwość ustalenia tzw. nierównych udziałów: z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku (art. 43 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przy czym dokonując oceny, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 43 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, właściwy jest sąd miejsca położenia majątku.

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, zamierzasz podjąć kroki mające na celu dokonanie podziału majątku i chcesz uzyskać więcej informacji w tym zakresie – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.