+48 515 478 751
Zaznacz stronę

 Sprawy o rozwód / separację

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Przesłanki orzeczenia rozwodu zostały określone w art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód (§ 1).

Z kolei przesłanki orzeczenia separacji reguluje art. 611 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację (§ 1).

Jak z powyższego wynika, w przypadku rozwodu, przesłankami są zupełność i trwałość rozkładu pożycia, a w przypadku separacji – tylko zupełność.

Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny wtedy, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Natomiast rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały, jeżeli nie można oczekiwać, że małżonkowie powrócą do wspólnego życia.

Należy pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach, pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 2 kro).

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 kro).

Pozew o rozwód składa się w sądzie okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Tytułem przykładu: jeżeli małżonkowie mieszkali w Dębicy i chociaż jeden z małżonków nadal tam mieszka, sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Sąd orzeka rozwód małżonków bez orzekania o winie (na zgodny wniosek małżonków), z wyłącznej winy jednego z małżonków lub z winy obu małżonków.

Jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci, sąd rozstrzyga o wszystkich kwestiach z tym związanych: o władzy rodzicielskiej, miejscu pobytu dzieci, alimentach oraz kontaktach.

Wynika to z treści art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia (§1).

Warto również pamiętać o treści art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, otrzymałeś pozew o rozwód lub o separację, albo zamierzasz podjąć kroki prawne zmierzające do rozwiązania małżeństwa – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.