+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Ubezwłasnowolnienie całkowite / częściowe

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Ubezwłasnowolnienie zostało uregulowane w art. 544 – 560(1) kodeksu postępowania cywilnego.

Ubezwłasnowolnienie może przyjąć formę częściową lub całkowitą, w zależności od spełnienia określonych przesłanek.

Ubezwłasnowolnienie całkowite dotyczy osób, które ukończyły 13 rok życia i z powodu posiadanych zaburzeń nie potrafią kierować swoim postępowaniem. Ubezwłasnowolnienie częściowe może natomiast zostać nałożone na osoby pełnoletnie w pewnym stopniu niezdolne do prowadzenia prywatnych spraw.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

  1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
  2. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
  3. jej przedstawiciel ustawowy.

Podstawowym skutkiem ubezwłasnowolnienia dla osoby ubezwłasnowolnionej jest pozbawienie jej bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekuna prawnego, a dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo – kuratora.

W toku postępowania osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy niezwłocznie wysłuchać; wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. Ponadto osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa.

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, zamierzasz wystąpić w wnioskiem o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe i chcesz uzyskać więcej informacji w tym zakresie – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.