+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Ustalenie ojcostwa

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Ustalenie ojcostwa dziecka (w sytuacji gdy jest to dziecko pozamałżeńskie), może nastąpić na dwa sposoby:

  • poprzez uznanie dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego
  • poprzez sądowe ustalenie ojcostwa (w przypadku braku uznania dziecka przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego).

Natomiast w sytuacji, gdy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Z pozwem o ustalenie ojcostwa może wystąpić zarówno matka, jak również domniemany ojciec dziecka i samo dziecko. Jedynym ograniczeniem czasowym jest to, że matka i domniemamy ojciec dziecka nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

W pozwie o ustalenie ojcostwa można również wnosić o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka, o pokrycie wydatków poniesionych przez matkę dziecka w związku z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu, o roszczenia regresowe, o nadanie dziecka nazwiska ojca czy o orzeczenie, że pozwanemu nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad dzieckiem.

W sprawie o ustalenie ojcostwa kluczowe będzie przeprowadzenie badań DNA, w oparciu o które ustalony zostanie stopień prawdopodobieństwa ojcostwa domniemanego ojca wobec dziecka.

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, zamierzasz ustalić ojcostwo dziecka i chcesz uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Ci uprawnień – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.